benner

הפקולטה למדעי החברה 
ע"ש שמואל והרטה עמיר 

The Herta and Paul Amir 
Faculty of Social Sciences

אודות הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר

הפקולטה למדעי החברה שואפת להקנות לתלמידיה השכלה מעמיקה ורחבה במגוון תחומי דעת במדעי החברה, ולהכשיר את דור העתיד של החוקרים בקידום הידע וההבנה אודות האדם והחברה בה הוא חי ופועל. הפקולטה מדגישה מצויינות מחקרית ואקדמית ובתוך כך מציעה מסגרות לימודיות תחומיות ובין תחומיות באשכולות מחקר וידע הבאים:  גיאוגרפיה סביבה וקיימות, מדעי המדינה (ממשל, יחסים בינלאומיים, מנהל ומדיניות ציבורית), מדעי הפסיכולוגיה (מדעי הקוגניציה, התפתחות הילד), סוציולוגיה, תקשורת, קרימינולוגיה, אנתרופולוגיה, מדעי המחשב, מערכות מידע, מדעי הנתונים, סטטיסטיקה, כלכלה וחשבונאות, מנהל עסקים, לימודי שלום וניהול סכסוכים. תוכניות הלימוד המגוונות במדעי החברה משלבות ידע תיאורטי ומעשי, ומיועדות להקנות לבוגרים כלים ליישום הידע במגוון רחב של מקצועות ועיסוקים בעזרתם יוכלו לפתח ידע עיוני, מחקרי ויישומי של תחומי הדעת השונים. הפקולטה מפעילה מיזמים ותכניות יוקרתיות כמו תוכנית עידית לדוקטורנטים מצטיינים במדעי החברה, תכנית MINDESS לפוסט דוקטורנטים במדעי החברה, תכנית בית השיטה\בית ספר ללימוד כלים מתודולוגיים, וכן מספר רב של מכוני מחקר, מרכזי מחקר ומעבדות.

Image

סיור וירטואלי בפקולטה

Image

הבית לכלי מחקר, כתיבה והוראה במדעי החברה הוקם בפקולטה למדעי החברה של אוניברסיטת חיפה במטרה לשמש מסגרת למידה והקניית מיומנויות מתודולוגיות, אקדמיות, ופדגוגיות לתלמידי מחקר ולסגל אקדמי בתחומים מגוונים של מדעי החברה בישראל. ייעודו של בית השיטה לשפר את המיומנויות הנדרשות מדור העתיד של חוקרים ותלמידים בתחום.

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838