benner
הפקולטה למדעי החברה 
ע"ש שמואל והרטה עמיר 
The Herta and Paul Amir 
Faculty of Social Sciences

הפקולטה למדעי החברה

אודות הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר

הפקולטה למדעי החברה שואפת להקנות לתלמידיה השכלה מעמיקה ורחבה במגוון תחומי דעת במדעי החברה, ולהכשיר את דור העתיד של החוקרים בקידום הידע וההבנה אודות האדם והחברה בה הוא חי ופועל. הפקולטה מדגישה מצויינות מחקרית ואקדמית ובתוך כך מציעה מסגרות לימודיות תחומיות ובינתחומיות בתחומי מחקר וידע כדלקמן: גיאוגרפיה ולימודי סביבה, סטטיסטיקה, מדעי המדינה, פסיכולוגיה, תקשורת, מערכות מידע, קרימינולוגיה, כלכלה, סטטיסטיקה, מדעי המחשב, התפתחות הילד, לימודי שלום וניהול סכסוכים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ותקשורת. תוכניות הלימוד המגוונות במדעי החברה משלבות ידע תיאורטי ומעשי, ומיועדות להקנות לבוגריה כלים ליישום הידע במגוון רחב של מקצועות ועיסוקים בעזרתם יוכלו לפתח ידע עיוני, מחקרי ויישומי של תחומי הדעת השונים.

Image

סיור וירטואלי בפקולטה

Image

הבית לכלי מחקר, כתיבה והוראה במדעי החברה הוקם בפקולטה למדעי החברה של אוניברסיטת חיפה במטרה לשמש מסגרת למידה והקניית מיומנויות מתודולוגיות, אקדמיות, ופדגוגיות לתלמידי מחקר ולסגל אקדמי בתחומים מגוונים של מדעי החברה בישראל. ייעודו של בית השיטה לשפר את המיומנויות הנדרשות מדור העתיד של חוקרים ותלמידים בתחום.

עידית: קהילת דוקטורנטים מצטיינים
במדעי החברה מגייסים מחזור שלישי של דוקטורנטים בעלי פוטנציאל לייצר פריצת דרך מחקרית, למתקבלים מובטחת מלגת קיום יוצאת דופן!

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838