מינהלת הפקולטה

פרופ' דפנה קנטי

דיקן הפקולטה
טלפון: 04-8249343 פנימי: 53343
דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופ' נחמה לואיס-פרסקי

סגן דיקן הפקולטה למחקר
טלפון: 04-8249283  פנימי: 53283
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופ' יגאל צ'רני

סגן דיקן הפקולטה להוראה
דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

גב' מירב אילון

ראש מינהל הפקולטה
טלפון: 04-8249595 פנימי: 53595
דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

גב' הדס ווגמן-פוסטלניק

אחראית מזכירות הפקולטה ומינויים אקדמיים
טלפון: 04-8249269 פנימי: 53269
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

גב' חנה נפתלייב

אחראית לשכת דיקן הפקולטה למדעי החברה
טלפון: 04-8240331 פנימי: 52331
דואר אלקטרוני:    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מר רני עמית בר-און

אחראי מעבדות
טלפון: 04-8288268  פנימי: 58268
דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

גב' סיון קידר

אחראית כנסים, שיווק ופרסום בפקולטה למדעי החברה
טלפון: 04-8240337 פנימי: 52337
דואר אלקטרוני:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

גב' אילנה בסביץ'

אחראית תקציבים ופרויקטים בפקולטה למדעי החברה
טלפון: 04-8240332 פנימי: 52332
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.