גלריה

טקס חלוקת תעודות
28.6.2

טקס מצטיינים תואר ראשון
2022

טקס חלוקת תעודות
3.7.22