ברכות לחברי הסגל מהפקולטה על זכייה במענק הצטיינות בהוראה במסלול הנלווה לתשפ"ב

ברכות