ברכות לתלמידי הפקולטה שזכו במקומות הראשונים בתחרות הצגת פרוייקטים