ביקור נשיא המדינה עם רעייתו באוניברסיטת חיפה לרגל פתיחת שנת הלימודים האקדמית

medina 179

medina 186

medina 135

medina 136

medina 252