הקלטה אוטומטית של מפגשי Zoom

אנו ממליצים לקבוע הקלטה אוטומטית של מפגשי Zoom בכדי להימנע מהצורך לזכור להקליט בתחילת כל שיעור.

תהליך קביעת ההקלטה האוטומטית:

  1. אנא גשו לאתר https://zoom.us

 

  1. בחרו ב- Settings בתפריט ברצועה בצד שמאל:

 

  1. בהמשך, בחרו בראש העמוד בלשונית Recording ברצועה העליונה:

 

  1. ולבסוף קבעו את 3 המצבים הבאים: