מלגת צוקרמן - קול קורא שני - מיועד לסטודנטים ישראלים שנוסעים להשתלם בארה"ב או קנדה

מלגת צוקרמן

קול קורא שני

מיועד לסטודנטים ישראלים שנוסעים להשתלם בארה"ב או קנדה

לפרטים נוספים

https://zuckerman-scholars.org/ourprograms/israeli-postdoc/