לוגו אוניברסיטת חיפה
Image פרופ׳ לאה ויטנברג

Prof. Wittenberg, Lea
Head of School

Message from the Head of School

The School of Environmental Sciences offers a vibrant, multidisciplinary academic framework for engaging the scientific, technological, and social dimensions of the greatest environmental challenges facing the world today

The new school is an integration of the existing departments of Geography and Environmental Studies and Natural Resources and Environmental Management and offers bachelor's, master's and PhD degree programs in the fields of human and physical environments, environmental management and impact,  natural resources, disaster, sustainability and resilience, themes that are at the core of the Faculty of Social Sciences, University of Haifa's vision and developmen goals.

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838