החוג למדעי הקוגניציה

הרשמה ותנאי קבלה

תנאי הקבלה

עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה כמפורט באתר, ברמה הנדרשת על ידי החוג. כמו כן, עמידה בבחינת הבגרות במתמטיקה בציון 80 לפחות ברמת 4 יח"ל או בציון 70 לפחות ברמת 5 יח"ל . ציון יעל: 110 (עבור מועמדים שלמדו בבית ספר בו שפת ההוראה לא הייתה עברית)

לתכנית ייבחרו הסטודנטים בעלי הישגים (פסיכומטרי וציוני בגרות) גבוהים ובעלי עניין בידע רחב ומושגי יסוד בכל אחד מהתחומים העיקריים המרכיבים את מדעי הקוגניציה

מומלץ להקדים את ההרשמה. על המועמדים להבחן במבחן הפסיכומטרי לא יאוחר ממועד יולי 2018.

לתנאי קבלה מפורטים>

 

מלגת הצטיינות בגובה עד 50% שכר לימוד בסיסי (לא כולל תשלומים נלווים) תוענק לסטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי גולמי 700-729 . מלגת הצטיינות בגובה עד 100% שכר לימוד בסיסי (לא כולל תשלומים נלווים) תוענק לסטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי גולמי 730 ומעלה.

גובה המלגה יקבע ביחס להיקף שכר הלימוד של הסטודנטים.

מידע על מלגות לתואר ראשון ניתן למצוא בלינק המצורף:

http://dekanat.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=123

 

תהליך ההרשמה

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט לאוניברסיטה תתנהל באמצעות פורטל ההרשמה בלבד.  פרטים נוספים והרשמה אלקטרונית באתר האוניברסיטה בדף הרשמה.

כתובת החוג: אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא-חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838

מזכירות הרשמה:
קומה 1, בית הסטודנט. טלפון: 04-8240325, 04-8240663

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838