צוות מחשוב

לשירותי מחשוב נא לחייג: 04-8240147 | פנימי: 52147 

למעבר לעמוד מידע בנושא שירותי מחשוב לסגל נא ללחוץ כאן

Image
 ראש צוות מחשוב
אולג דרטוב
טלפון: 04-8249594 | משרד: 8025 רבין
טלפון פנימי: 53594
Image
 שירותי מחשוב בפקולטה למדעי החברה 
סרגיי נבהוד
טלפון: 04-8288174  | משרד: 6019 רבין
טלפון פנימי: 58174
Image
מנהל מעבדה ושירותי מחשוב בפקולטה למדעי החברה 
סרגיי גינצבורג
טלפון: 04-8249763  | משרד: 6019 רבין
טלפון פנימי: 53763
Image
שירותי מחשוב בפקולטה למדעי החברה
אלכסיי וולצ'נוק
טלפון: 04-8288840 | משרד: 8002 רבין
טלפון פנימי: 58840
בני וקנין
 שירותי מחשוב בפקולטה למדעי החברה 
 קונסטנטין זולוטוכין
טלפון: 04-8240651  | משרד: 6019 רבין
טלפון פנימי: 52651
Image
 שירותי מחשוב בפקולטה למדעי החברה | אחראי מעבדות לקרטוגרפיה וחישה מרחוק
ולד זגובה
טלפון: 04-8240144  | משרד: 8002 רבין
טלפון פנימי: 52144
Image
 שירותי מחשוב בפקולטה למדעי החברה
מיכאל בלאוסוב
טלפון: 04-8288287 | משרד: 6019 רבין
טלפון פנימי: 58287
Image
אחראי אתרי החוגים בפקולטה למדעי החברה
יבגני נקרסוב
טלפון: 04-8288839  | משרד: 8012 רבין
טלפון פנימי: 58839
Image
אחראי אתרי החוגים בפקולטה למדעי החברה
דוד שירשוב
טלפון: 04-8249503  | משרד: 8012 רבין
טלפון פנימי: 59593
Image
אחראי מחשוב ופיתוח
וויליאם דמוני
טלפון: 04-8249179 | משרד: 8002 רבין
טלפון פנימי: 53179
Image
מנהל מערכות החוג למערכות מידע
ירון יוסף
טלפון: 04-8240149 | משרד: 7043 רבין
טלפון פנימי: 6229
Image
מנהל מערכות החוג למדעי המחשב
איוון בורודקו
טלפון: 04-8249400  | משרד: 412 ג'קובס
טלפון פנימי: 53400
Image
ממונה על שרתים תשתיות ורכש
ולדימיר מייזוס
טלפון: 04-8288396 | משרד: 8024 רבין
טלפון פנימי: 58396

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838