צוות מחשוב

למעבר לעמוד מידע בנושא שירותי מחשוב לסגל נא ללחוץ כאן

Image
 ראש צוות מחשוב
אולג דרטוב
טלפון: 04-8249594 | משרד: 8025 רבין
טלפון פנימי: 53594
Image
מנהל מעבדה ושרותי מחשוב עבור ביה"ס למדעי המדינה והחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סרגיי גינצבורג
טלפון: 04-8249763  | משרד: 6019 רבין
טלפון פנימי: 53763
Image
שרותי מחשוב עבור החוג לפסיכולוגיה והחוג לגאוגרפיה
ולד זגובה
טלפון: 04-8240144  | משרד: 8002 רבין
טלפון פנימי: 52144
Image
שרותי מחשוב עבור החוגים כלכלה וייעוץ סטטיסטי
וויליאם דמוני
טלפון: 04-8249179 | משרד: 8002 רבין
טלפון פנימי: 53179
Image
ממונה על שרתים תשתיות ורכש
ולדימיר מייזוס
טלפון: 04-8288396 | משרד: 8024 רבין
טלפון פנימי: 58396
Image
אחראי מחשוב ופיתוח
DevOps Engineer
אלכסנדר לוגובינסקי
טלפון: 04-8249593  | משרד: 7067 רבין
טלפון פנימי: 53593
Image
אחראי אתרי האינטרנט בפקולטה למדעי החברה
Full Stack Developer
דוד שירשוב
טלפון: 04-8249593  | משרד: 8002 רבין
טלפון פנימי: 53593
בני וקנין
 שירותי מחשוב בפקולטה למדעי החברה 
בני וקנין
טלפון: 04-8240651  | משרד: 6019 רבין
טלפון פנימי: 52651
Image
מנהל מערכות החוג למערכות מידע
ירון יוסף
טלפון: 04-8240149 | משרד: 7043 רבין
טלפון פנימי: 6229
Image
מנהל מערכות החוג מדעי המחשב
איוון בורודקו
טלפון: 04-8249400  | משרד: 412 ג'קובס
טלפון פנימי: 53400
Image
שירותי מחשוב עבור חוג ג"ג לימודי סביבה תקשורת וסטטיסטיקה
סרגיי נבהוד
טלפון: 04-8288174  | משרד: 6019 רבין
טלפון פנימי: 58174
Image
 שירותי מחשוב בפקולטה למדעי החברה 
מקסימיליאן דוידוק
טלפון: 04-8288287  | משרד: 6019 רבין
טלפון פנימי: 58287

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838