פרופ' ערן ויגודה-גדות

     תשע"ז - תש"פ

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838