פרופ' ארנון סופר

    תשמ"ז-תשמ"ט

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838