גב' שרון סגל-נאור

מזכירות הפקולטה ולשכת הדיקן
טלפון: 972-4-8240331 
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838