מחקרים פורצי דרך

 מחקרים לפי תחומים, הצלחות ועוד

 יפורסם בקרוב:

פרוט המחקרים לפי תחומים, הצלחות יוצאות דופן של חוקרי הפקולטה, וזכיות בקרנות מחקר

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838