מלגת צוקרמן - קול קורא ראשון - המיועד לסטודנטים מארה"ב וקנדה

מלגת צוקרמן

קול קורא ראשון

המיועד לסטודנטים מארה"ב וקנדה להשתלמות בתר דוקטוריאלית באוניברסיטת חיפה  המכיל שני מסלולים : Israeli track (רק בחיפה) Joint North American-Israeli track (חיפה ועוד אוניברסיטה בקנדה או ארה"ב)

לפרטים נוספים

https://zuckerman-scholars.org/ourprograms/postdoc-program/

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838