קול קורא של הממשלה לביצוע מחקרים המבוססים על מאגרי מידע מנהליים

משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה פרסמו קול קורא לשיתוף פעולה בין האקדמיה למשרדי ממשלה ושלטון מקומי לשנת 2022.

כחלק מפעילות המשרד לקידום המחקר היישומי בישראל, המשרד בשיתוף עם מערך הדיגיטל מבקשים לקדם את הפעילות המחקרית במדע הנתונים, ובייחוד הנגשה של מאגרי הנתונים הקיימים כיום במגזר הציבורי לקהילת החוקרים מהאקדמיה. במסגרת תכנית זו תוענק תמיכה לחוקרים ולצוותי מחקר שיערכו מחקר המתבסס על נתונים ממאגרי המידע הקיימים בגופים הציבוריים השונים. התכנית שמה לה למטרה לקדם מחקר חדשני ופורץ דרך בנתוני עתק ציבוריים, שיביא לפיתוח מוצרים ושירותים, ויוביל לשיפור תהליכי תפעול, קבלת החלטות וקביעת מדיניות.

לצורך קול קורא זה גופים ציבוריים יחשבו משרדי ממשלה רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים ויחידות סמך.

המועד האחרון להגשת הצעות על ידי החוקרים באמצעות המערכת המקוונת אל מרכז הפעילות במוסד הוא עד יום ראשון, ה-27.11.2022, עד השעה 15:00.

לפרטים נוספים ראו כאן:

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/rfp20221024

סכום המענק הוא כ-500,000 ש"ח לתקופה של שלוש שנים

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838