מלגות הצטיינות מוסדיות לתואר שני תשפ"ב שנה שניה מיועדות לתואר מחקרי

בשנה"ל תשפ"ב  תוענקנה מלגות לתלמידי התואר השני, שנה ב' הלומדים במסלול כתיבת עבודת גמר מחקרית אשר עומדים בקריטריונים להלן.

המלגות תוענקנה על בסיס הצטיינות בלימודי התואר השני ועל סמך אישור הצעת התיזה.

גובה המלגה ייקבע בהתאם למספר הזכאים למלגה בשנה"ל הנוכחית ובהתאם לאפשרויות התקציביות.  

 

הקריטריונים להגשת המועמדים למלגה:

  1. רישום לאוניברסיטה בשנה"ל תשפ"ב 
  2. שנה שנייה בלימודי התואר השני בשנה"ל תשפ"ב  
  3. מכסת לימודים: 16 שש"ס לפחות, אשר תכלולנה ציונים מספריים בגין קורסים השייכים לתכנית הלימודים לתואר שני.
  4. ממוצע ציונים: 86 לפחות.
  5. אישור הצעת התיזה עד לתאריך 10.6.2022
  6. רישום למכסת הקורסים (חובות השמיעה) הנדרשת על ידי החוג לסיום התואר השני ורישום תשלום של  200% שכ"ל בשנתיים המורה על סיום חובות השמיעה.

 

לפרטים נוספים (PDF)

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838