קול קורא לקבלת מענק מחקר לחוקרים בכירים מטעם מכון וולטר ליבך

בשנת הלימודים תשפ"ג (2022-2023) יממן מכון וולטר ליבך 4 מחקרים שייבחרו מתוך כל הצעות המחקר שיוגשו לעיון הוועדה האקדמית. גובה כל מענק הוא עד 25,000₪.

נושאי המחקר המבוקש:

  1. השתתפות מפלגות ערביות בקואליציה הממשלתית. מקרה חד פעמי או שינוי מגמה היסטורי? מקורות והשלכות.
  2. מאפייני ומגמות החיים המשותפים בין יהודים וערבים בערים המעורבות לאחר אירועי חודש מאי 2021.
  3. מערכת החינוך ואתגר החיים המשותפים בין ערבים ליהודים במאה ה-21.
  4. משילות, תכנון והתיישבות באזורי הספר בישראל -הנגב כמשל.
  5. האם הסטטוס קוו ביחסי ישראל והפלסטינים בר קיימא נוכח הסכמי אברהם?

 

לפרטים נוספים (PDF)

 

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838