מלגת הקרן הלאומית למדע: תמיכה בבתר דוקטורנטים בתחום מדעי החברה

התחומים הנכללים בתכנית: כל תחומי מדעי החברה נכללים בתכנית, לרבות לפי סדר האלף-בית -אנתרופולוגיה, גיאוגרפיה חברתית, חינוך, יחסים בינלאומיים, כלכלה, מדע המדינה, מנהל ציבורי, מנהל עסקים, משפטים, סוציולוגיה, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה (למעט הצעות שמושא מחקרן הוא בחינת היבטים פזיולוגים של תופעה), קרימינולוגיה, תקשורת ומדעי המידע.

רשאים להגיש בקשות לקרן רק מועמדים שהגישו את הדוקטורט עד 19 ביולי 2022 – ושלא עברו יותר משנתיים בין תאריך אישור עבודת הדוקטורט לבין המועד האחרון להגשת בקשות -19 ביולי 2022. התכנית כוללת שני מסלולי מימון:
א. מלגות מחייה עבור השתלמות פוסט-דוקטורט בחו"ל – עד 155,000 ₪ לשנה למלגה (מסלול א').
ב. מלגות מחייה עבור השתלמות פוסט-דוקטורט בארץ – עד 77,500 ₪ לשנה למלגה (מסלול ב').

המועד האחרון להרשמה להגשת בקשות הינו 5 ביולי 2022 בשעה 13:00 כתובת האתר: https://www.isf.org.il/#/support-channels/36/14

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838