מלגת בלום דוקטורט

 

בית ספר בלום לתלמידי דוקטורט מציע בשנת הלימודים 2022-2023 מלגות לתלמידי דוקטורט מכל תחומי המחקר.

מצורף מסמך מידע על מלגות בלום לדוקטורט, הקריטריונים להגשה וטופס להגשת המלגה.

 

לפרטים נוספים | טופס הרשמה

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838