ות"ת - מלגות ע"ש פרופ' לבציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה – תשפ"ג

המועצה להשכלה גבוהה – ועדת ההיגוי של ות"ת (ועדה לתכנון ותקצוב) תעניק מלגות ע"ש פרופ' נחמיה לבציון ז"ל ,לדוקטורנטים מצטיינים בעלי רקע סוציו-אקונומי נמוך אשר גדלו באזורי הפריפריה.

מטרות התכנית:
לעודד סטודנטים מצטיינים מהפריפריה לפנות ללימודי התואר השלישי, תוך עידוד המצוינות האקדמית, קיצור משך זמן לימודיהם לתואר השלישי ועידודם להשתלבות בעתיד בסגל האקדמי במדינת ישראל. מדי שנה ייבחרו עד 10 מלגאים על ידי ועדה מיוחדת שתמונה על ידי יו"ר ות"ת, לאוניברסיטת חיפה הוקצתה מכסה של עד 3 מועמדים למלגה. המועמדים העומדים בתנאי הסף ייבחרו לפי קריטריונים של מצוינות אקדמית.

קול קורא , תקנון והנחיות , נספח הגדרת פריפריה , טופס בקשה

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שני 14.3.2022

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838