ות"ת- מלגות לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הנתונים לשנים תשפ"ג-תשפ"ה

המועצה להשכלה גבוהה מודיעה על פתיחת תכנית מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מחזור ד', בתחומי המחקר של מדעי הנתונים.

מטרות התכנית:
לעודד ולסייע לסטודנטים מצטיינים בתחומי המחקר של מדעי הנתונים לפנות למסלול לתואר שלישי, ולאפשר להם להקדיש את מלוא זמנם ועיסוקם ללימודים ולמחקר במסגרת לימודי הדוקטורט. בטווח הארוך, להביא להגדלת מספר החוקרים וחברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות  המחקר העוסקים בתחומי המחקר של מדעי הנתונים.

 

פרטים נוספים:

קול קורא טופס בקשה תקנון והנחיות

הגשה לרל"מ לא יאוחר 22.3.2022.

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838