מלגת בתר דוקטורט במרכז אדמונד י. ספרא לחקר המוח בלקויות למידה

המרכז מציע 2 מלגות למשתלמות/י בתר דוקטורט

מידע על המרכז ומחקר האורך ניתן למצוא באתר: https://ejsafra.haifa.ac.il/

להגשת מועמדות יש ללחוץ על הקישור: להגשת מועמדות

תאריך אחרון להגשת מועמדות 15.3.22

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838