ות"ת מלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים במדעי הנתונים לשנים תשפ"ג – תשפ"ד

הרשות ללימודים מתקדמים שמחה להודיע על פתיחת תכנית ות"ת למלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים בתחומי המחקר של מדעי הנתונים.

מטרות התכנית:

  • לעודד ולסייע לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי המחקר של מדעי הנתונים, לצאת להשתלמות בתר-דוקטורט באוניברסיטאות מחקר בחו"ל.
  • בטווח הארוך, להביא להגדלת מספר החוקרים וחברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר בישראל העוסקים בתחומי המחקר של מדעי הנתונים.

 

 

פרטים נוספים:

קול קורא , טופס בקשה תקנון והנחיות , תצהיר , קו"ח

הגשה לרל"מ לא יאוחר מ- 22.3.2022

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838