מלגת פולברייט- אייסף לחוקרי בתר-דוקטורט 2022/2023

מלגת פולברייט- אייסף לחוקרי בתר-דוקטורט
לפרטים נוספים | הגשת מועמדות

המועד האחרון להגשה הינו ה-1 לדצמבר, 2021

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838