קול קורא לתמיכה בשימוש במחשוב ענן לטובת סטודנטים בתארים מתקדמים

קול קורא לתמיכה בשימוש במחשוב ענן לטובת סטודנטים בתארים מתקדמים - דוקטורט ומאסטר (עם תזה), עבור מחקר בשימושים ובתחומי ליבה של מדעי הנתונים.

הגשת הבקשות עד לתאריך 1.11.21.

לפרטים נוספים (pdf)

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838