קול קורא לסדנה לקידום מצוינות ופיתוח קריירה אקדמית בקרב דוקטורנטיות ערביות באוניברסיטת חיפה 2022/2021

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838