במטרה לעודד מחקר בתחום הקיימות תעניק לשכת הרקטור מימון להצעות מחקר חדשניות אשר מקדמות SDG בשני מסלולים, בהתאם למדדים לפיהן מדורגות אוניברסיטאות במדד הקיימות

מחקר ש"מתרגם" מדע בסיסי להשפעה סביבתית/חברתית/חינוכית/כלכלית

(TRANSLATIONAL RESEARCH)

8 מענקים בסך 15,000 ₪ כל אחד

מועד הגשת ההצעות: 15.12.2021

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838