במטרה לעודד מחקר בתחום הקיימות תעניק לשכת הרקטור מימון להצעות מחקר חדשניות אשר מקדמות SDG בשני מסלולים, בהתאם למדדים לפיהן מדורגות אוניברסיטאות במדד הקיימות

מחקר בסיסי אשר מקדם את תחום הקיימות:

10 מענקים בסך 25,000 ₪ כל אחד.

הצעה למחקר בסיסי חדש (או הרחבה של מחקר קיים) אשר משויך לאחד מה- SDG. שיוך ל- SDG נקבע על פי רשימת מילות המפתח.

מועד הגשת ההצעות: 15.12.2021

ראו קישור מענקי רקטור

 

 

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838