מלגות בתר דוקטורט – קרן עזריאלי, תאריך פתיחה להגשות 1.9.2021 תאריך סגירה 2.11.2021

מלגות בתר דוקטורט – קרן עזריאלי
תאריך פתיחה להגשות 1.9.2021 תאריך סגירה 2.11.2021

לפרטים נוספים (PDF)

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838