תכנית מלגות חד-שנתיות לדוקטורנטים לדוקטורנטים בינלאומיים ("דוקטורט סנדוויץ'") מיועדת להבאת תלמידי דוקטורט בינלאומיים הלומדים באוניברסיטה בחו"ל להתמחות בארץ אצל חוקר/ת קולט/ת – מימון ות"ת.

ניתן להגיש מועמדות לרשות ללימודים מתקדמים באמצעות חוקר/ת קולט/ת בלבד לא יאוחר מתאריך 25.7.2021

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838