גלריה

טקס חלוקת תעודות
28.6.2

לאלבום המלא

טקס מצטיינים תואר ראשון
2022

לאלבום המלא

טקס חלוקת תעודות
3.7.22

לאלבום המלא

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838