חדשות ואירועים

אירועים

26מרץ, 2018

26<span>מרץ, 2018

טקס הענקת תואר מוסמך האוניברסיטה תשע"ז

 • 8:00 AM - 01:00 PM
 • White Palace, Brookyn, NYC
 • Speaker: Jhon Doe

23DEC, 2017

23<span>DEC, 2017

טקס הענקת תואר בוגר האוניברסיטה תשע"ז

 • 8:00 AM - 01:00 PM
 • White Palace, Brookyn, NYC
 • Speaker: Jhon Doe

27DEC, 2017

27<span>DEC, 2017

טקס

 • 8:00 AM - 01:00 PM
 • White Palace, Brookyn, NYC
 • Speaker: Jhon Doe

02DEC, 2017

02<span>DEC, 2017

טקס

 • 8:00 AM - 01:00 PM
 • White Palace, Brookyn, NYC
 • Speaker: Jhon Doe

23DEC, 2017

23<span>DEC, 2017

טקס

 • 8:00 AM - 01:00 PM
 • White Palace, Brookyn, NYC
 • Speaker: Jhon Doe

27DEC, 2017

27<span>DEC, 2017

טקס

 • 8:00 AM - 01:00 PM
 • White Palace, Brookyn, NYC
 • Speaker: Jhon Doe

חדשות

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838