ברכה לטלי קריסטל על סיום תפקידה כסגן דיקן הפקולטה למחקר

tali