ברכה לשלומית פז על סיום תפקידה כסגן דיקן הפקולטה להוראה

shlomit