החוג למדעי הקוגניציה

סגל

סגל אקדמי

ראשת החוג:

ד"ר הדס אוקון-זינגר hadasos@psy.haifa.ac.il

חבר סגל:

ד"ר אורי הרץ uhertz@is.haifa.ac.il

סגל מנהלי

איילת נהרי anehary@univ.haifa.ac.il 04-8288085 

מזכירות הרשמה:
קומה 1, בית הסטודנט. טלפון: 04-8240325, 04-8240663

פנו אלינו

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838