Events Calendar

הזמנה לסגל המנהלי של הפקולטה למדעי החברה להרצאה של פרופ' טלי קריסטל
Tuesday 15 June 2021, 10:00am - 11:00am
Hits : 1198

image002

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838