Events Calendar

נכם מוזמנים להרצאתם של פרופ' יפה ישורון ופרופ' מאיר יעיש
Sunday 23 May 2021, 12:00pm - 05:00pm
Hits : 1157
הנכם מוזמנים להרצאתם של פרופ' יפה ישורון (פסיכולוגיה), עורכת לשעבר של Psychophysic, & Perception, Attention וכיום של Vision of Journal ופרופ' מאיר יעיש (סוציולוגיה) עורך כתב העת Mobility and Stratification Social in Research בנושא: "פרסום מאמר בכתב עת מדעי" ההרצאה תתקיים ביום שלישי ה־2021.5.23 בשעות 12:00 בחדר 1007 בבניין המדרגה.
 

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838