Events Calendar

מפגש הדרכה לחוקרים לניהול מענק מחקר יתקיים ביום שלישי ה 6.7 בשעה 11:00
Tuesday 06 July 2021, 11:00am
Hits : 786
ההדרכה תנתן על ידי פולי טורק מרשות המחקר.

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838