Events Calendar

תזכורת - ב 22.6 נקיים מפגש בנושא הדרכה לניהול מענקי מחקר שתעביר פולי טורק מרשות המחקר
Tuesday 22 June 2021
Hits : 989

תזכורת - ב 22.6 נקיים מפגש בנושא הדרכה לניהול מענקי מחקר שתעביר פולי טורק מרשות המחקר.
המפגש יתקיים ביום שלישי בשעה 11 בחדר 4041. הנושא חשוב לחוקרים צעירים וותיקים. נשמח לראותכם.

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838