Events Calendar

חבר הנאמנים ה-49 של אוניברסיטת חיפה
From Monday 14 June 2021 -  08:00am
To Tuesday 15 June 2021 - 04:00pm
Hits : 1226

חברי.ות סנאט יקרים.ות,

לקראת כינוסו החגיגי של מושב חבר הנאמנים ה-49, אנו מבקשים להדגיש בפניכם.ן את חשיבותם המיוחדת של האירועים השונים המתקיימים השנה, על סיפה של נקודת ציון מיוחדת בתולדות האוניברסיטה, לקראת מלאת יובל שנים להיווסדה.

האירועים יתקיימו ב 14-15 ליוני 2021.

כמדי שנה, הנשיא יביא בפני משתתפי.ות המושב את דו"ח הנשיא, במסגרתו יסקור את עיקרי פעילותה של האוניברסיטה בשנה החולפת בכל מוקדי העשייה המרכזיים. בנוסף, יציג רקטור האוניברסיטה את חזונו האקדמי להמשך פיתוחה של האוניברסיטה, כמוסד המסור לטיפוח מחקר מצטיין בצד מחויבותו החברתית העמוקה. את יומו השני של המושב, נקדיש לדיון בתהליכים האסטרטגיים שהוגדרו ביחס לעתידה של האוניברסיטה וכיווני התפתחותה, ולתכנית הפעולה הרב שנתית המתגבשת ליישומם.

נשמח להשתתפותכם.ן בדיונים החשובים בימי המושב.

אנו שמחים כי הסימנים המעודדים ליציאתה של ישראל ממשבר הקורונה, מאפשרים לנו לקיים את האירועים במתכונת היברידית הפעם, ולחוות מחדש את המפגש הבלתי אמצעי המיוחל עמכם.ן.

מפגשים חגיגיים אלו יחד עם כל חברי קהיליית האוניברסיטה מהארץ ומהעולם הינם בעלי חשיבות עליונה.

כחברי.ות סגל וחברי.ות סנאט, אנו קוראים לכם.ן להגיע פיזית לקמפוס ולקחת חלק באירועים.

מושב חבר הנאמנים הקרב ובא הוא 'יריית הפתיחה' בסדרה ארוכה של אירועים המתוכננים לציון יובל שנים לאוניברסיטה.

מצפים ונרגשים לשוב ולהפגש!

מצ"ב קישור לרישום לאירועים.

רון רובין, נשיא               גור אלרואי, רקטור

צור קשר

הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838