דיקנים לשעבר

צבי סובל

אייב קפלן

 זלמן רובינשטיין

רפאל ארצי

צבי סובל

תשל"א-תשל"ג

אייב קפלן (ז"ל)

תשל"ד

זלמן רובינשטיין (ז"ל)

תשל"ה-תשל"ז

רפאל ארצי (ז"ל)

תשל"ח-תש"ם

 מיכאל לנדסברגר ברי ברגר ארנון סופר גדעון פישמן

מיכאל לנדסברגר

תשמ"א-תשמ"ג

ברי ברגר

תשמ"ד-תשמ"ו

ארנון סופר

תשמ"ז-תשמ"ט

גדעון פישמן

תש"ן-תשנ"ב

סטנלי ווטרמן ברוך נבו אריה מלניק אריה רטנר
סטנלי ווטרמן

תשנ"ג-תשנ"ה

ברוך נבו

תשנ"ו-תשנ"ח

אריה מלניק

תשנ"ט-תשס"א

אריה רטנר

תשס"ב-תשס"ו

 סמי סמוחה  אבי שגיא-שוורץ  
סמי סמוחה

תשס"ז-תשס"ט

 אבי שגיא-שוורץ

תש"ע-תשע"ב