חברי וועדה לאישור מועדי בחינה מיוחדים

 
פרופ' חגית הל-אור
החוג למדעי המחשב
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ד"ר יגאל צ'רני
החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
גב' אורה ווגשי 
ראש מינהל הפקולטה (בתוקף תפקידה)
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.