חברי וועדת מחשוב פקולטטית

 
פרופ' אמציה פלד (יו"ר)
החוג לגיאוגרפיה ולימוד סביבה
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ד"ר יאיר גולדברג
החוג לסטטיסטיקה
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ד"ר אסף קרון
החוג לפסיכולוגיה
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ד"ר יואל לניר
החוג למערכות מידע
דואר אלקטרוני:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ד"ר רועי דוידזון
החוג לתקשורת
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ד"ר רונן קופרמן
בית הספר למדעי המדינה
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ד"ר אסף לבנון
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ד"ר אנה רובינצ'יק
החוג לכלכלה
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.