חברי וועדת הוראה פקולטטית

 
פרופ' בני בנטל
החוג לכלכלה
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
פרופ' אלכסנדר גולדנשלוגר
החוג לסטטיסטיקה
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
פרופ' יוסי בן-אשר 
החוג למדעי המחשב
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ד"ר שלומית פז
החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
פרופ' אילן תלמוד
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ד"ר נורית טל-אור
החוג לתקשורת
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ד"ר רנן קופרמן
בית הספר למדעי המדינה
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ד"ר איריס ריינהרץ ברגר
החוג למערכות מידע
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ד"ר ג'ני קורמן
החוג לפסיכולוגיה
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.