חברי וועדה לאישור מועדי בחינה מיוחדים

 
פרופ' חגית הל-אור
החוג למדעי המחשב
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ד"ר יגאל צ'רני
החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
גב' אורה ווגשי 
ראש מינהל הפקולטה (בתוקף תפקידה)
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

חברי וועדת מחשוב פקולטטית

 
פרופ' אמציה פלד (יו"ר)
החוג לגיאוגרפיה ולימוד סביבה
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ד"ר יאיר גולדברג
החוג לסטטיסטיקה
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ד"ר אסף קרון
החוג לפסיכולוגיה
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ד"ר יואל לניר
החוג למערכות מידע
דואר אלקטרוני:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ד"ר רועי דוידזון
החוג לתקשורת
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ד"ר רונן קופרמן
בית הספר למדעי המדינה
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ד"ר אסף לבנון
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ד"ר אנה רובינצ'יק
החוג לכלכלה
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

חברי וועדת הוראה פקולטטית

 
פרופ' בני בנטל
החוג לכלכלה
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
פרופ' אלכסנדר גולדנשלוגר
החוג לסטטיסטיקה
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
פרופ' יוסי בן-אשר 
החוג למדעי המחשב
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ד"ר שלומית פז
החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
פרופ' אילן תלמוד
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ד"ר נורית טל-אור
החוג לתקשורת
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ד"ר רנן קופרמן
בית הספר למדעי המדינה
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ד"ר איריס ריינהרץ ברגר
החוג למערכות מידע
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ד"ר ג'ני קורמן
החוג לפסיכולוגיה
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

חברי וועדת אתיקה למחקרים בבני אדם

 
ד"ר עירית הדר (יו"ר)
החוג למערכות מידע
דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
ד"ר ישראל וייסמל-מנור
בית הספר למדעי המדינה
דואר אלקטרוני:  
 
פרופ' שירו רחמילביץ
החוג לכלכלה
דואר אלקטרוני:
 
ד"ר נגה קולינס-קריינר
החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה
דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ד"ר חווה דיין
בית הספר לקרימינולוגיה
דואר אלקטרוני:
 
 ד"ר טלי קריסטל
החוג לסוציולוגיה
דואר אלקטרוני: