מינהלת הפקולטה

Eran Vigoda Gadot
פרופ' ערן ויגודה-גדות
דיקן הפקולטה
טלפון: 972-4-8240331
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ora
גב' אורה ווגשי
ראש מינהל הפקולטה
טלפון: 972-4-8240331/2
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Judit Fichman
גב' יהודית פכמן 
אחראית מזכירות הפקולטה ומינויים אקדמיים
טלפון: 972-4-8249269 
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sharon Naor
גב' שרון סגל-נאור 
מזכירות הפקולטה ולשכת הדיקן
טלפון: 972-4-8240331/2 
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Raya Zachar
גב' רעיה צחר 
מזכירות הפקולטה וטיפול בתקציבים
טלפון: 972-4-8240331/2 
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Linoy Wilhelm
גב' לינוי וילהלם-קלבנסקי 
מזכירות הפקולטה
טלפון: 972-4-8240331/2 
דואר אלקטרוני:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

ל צוות המחשוב