ראשי יחידות ועוזרות מנהליות

יחידה      ראש יחידה     עוזרת מנהלית של היחידה    
בית הספר למדעי המדינה פרופ' מיכאל גרוס This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. גב' מאירה יורן     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
בית הספר לקרימינולוגיה  פרופ' אריה רטנר    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. גב' זיוה הרשקוביץ     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה ד"ר לאה ויטנברג     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. גב' ישראלה מינס     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
החוג לכלכלה פרופ' דורון קליגר     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. גב' אילנה קדוש     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
החוג למדעי המחשב פרופ' שולי וינטנר     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. גב' דפי שטרן     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
החוג למערכות מידע פרופ' צבי קופליק     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. גב' הדס ווגמן-פוסטלניק This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה פרופ' מאיר יעיש     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. גב' קלרה וסרמן     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
החוג לסטטיסטיקה פרופ' אסתר פרוסטיג This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. גב' חנה אברהם     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
החוג לפסיכולוגיה פרופ' ג'ני קורמן     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. גב' מיכל קויפמן     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
החוג לתקשורת פרופ' יריב צפתי   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. גב' נורית נתן     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
תכנית בינתחומית בהתפתחות הילד ד"ר תרצה יואלס     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. גב' אורלי דובנוב     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
התכנית הבינתחומית ללימודי שלום וניהול סכסוכים ד"ר קרן שרביט This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. גב' בלה בוטניק     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.