צור קשר

הפקולטה למדעי החברה שואפת להקנות לתלמידיה השכלה מעמיקה ורחבה במגוון תחומי דעת במדעי החברה, ולהכשיר את דור העתיד של החוקרים בקידום הידע וההבנה אודות האדם והחברה בה הוא חי ופועל. הפקולטה מדגישה מצויינות מחקרית ואקדמית ובתוך כך מציעה מסגרות לימודיות תחומיות ובינתחומיות בתחומי מחקר וידע כדלקמן: גיאוגרפיה ולימודי סביבה, סטטיסטיקה, מדעי המדינה, פסיכולוגיה, תקשורת, מערכות מידע, קרימינולוגיה, כלכלה, סטטיסטיקה, מדעי המחשב, התפתחות הילד, לימודי שלום וניהול סכסוכים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ותקשורת. תוכניות הלימוד המגוונות במדעי החברה משלבות ידע תיאורטי ומעשי, ומיועדות להקנות לבוגריה כלים ליישום הידע במגוון רחב של מקצועות ועיסוקים בעזרתם יוכלו לפתח ידע עיוני, מחקרי ויישומי של תחומי הדעת השונים.